DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Kyrkoval i sex församlingar av tio

I majoriteten av de åländska församlingarna blir det kyrkoval i år.

I sex församlingar blir det val och i fyra hålls sämjoval.
I Mariehamn, Hammarland, Finström-Geta, Lemland-Lumparland, Jomala och Södra Ålands Skärgårdsförsamling hålls det församlingsval.

I Eckerö, Saltvik, Sund-Vårdö och Brändö-Kumlinge blir det sämjoval. Det innebär att man ställt upp med precis så många kandidater som det finns plats och suppleanter för i kyrkofullmäktige.

Församlingsval förrättas vart fjärde år och senast det hölls var 2014. Precis som i år var det då val i sex församlingar och sämjoval i fyra. Innan dess har det varit vanligare med sämjoval i de åländska församlingarna.

De som vid valet utses till medlemmar i kyrkofullmäktige fattar beslut i frågor som gäller församlingens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ.

Förhandsröstningen ordnas den 6-10 november och då kan du rösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Du kan bara rösta på en kandidat i din egen församling.

Den egentliga valdagen är söndagen den 18 november. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling klockan 11–20.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!