DELA

Kylarvätska på Lemlandsvägen

Biltrafikanter uppmanas köra försiktigt på landsväg 3 i höjd med Norra Söderbyvägen där vägbanan i nordvästlig riktning (mot Mariehamn) befaras vara hal. Orsaken är ett läckage av kylarvätska från en buss.