DELA

Kvinnors sämre trygghet oroar

Kvinnor i Mariehamn känner sig betydligt mindre trygga än män och också mindre trygga än tidigare visar den medborgarundersökning som Åsub nyligen gjorde på beställning av staden.

Det här oroar fullmäktigeledamot Camilla Hägglund (MSÅ) som i en motion tillsammans med andra i sitt parti nu vill att frågan utreds närmare.

– Det finns mycket man kan göra men för att kunna åtgärda problemet måste vi först veta varför kvinnorna känner sig otrygga, säger Hägglund som betonar att det är viktigt att man tar till sig det som kommit fram i medborgarundersökningen. (tt-s)