DELA

Kvinnor i topp i Geta

Camilla Andersson har valts till ordförande för kommunstyrelsen i Geta och Kjell Berndtsson till vice ordförande. De övriga ledamöterna i styrelsen är Mats Sjöblom, Gerd Bergman och Ingvar Björling.

Kommunfullmäktige har också valt presidium för år 2016. Gun-Britt Lyngander är ordförande och Dan-Johan Dahlblom vice.

På det senaste sammanträdet beslöt en majoritet fullmäktige att inte vidta några åtgärder med anledning av Jan-Erik Enestams och Marcus Henricssons rapport, Samarbetsutredning för Norra Ålands kommuner.

Motförslaget av Kjell Berndtsson var att Geta tillsammans med Finström och Sund skulle rikta en förfrågan till landskapet om en egentlig kommunindelningsutredning men det fick bara stöd av en i fullmäktige. (tt-s)