DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>GICK FÖR KVINNOYRKE Anki Dahlblom-Mattsson (till vänster) och Ulla Boman är med i gruppen som arrangerar det årliga evenemanget Gå för ett kvinnoyrke.

Kvinnobankens mål: Hjälp till självhjälp

Målet med Kvinnobankens promenader runtom i Finland i går var att samla ihop så mycket pengar att de räcker till för att ge 2 500 kvinnor i utvecklingsländer ett yrke.

– Hjälp till kvinnor innebär att också barnen får det bättre, säger Ulla Boman.
Kvinnobanken på Åland grundades 2010 som en undergrupp till Kvinnobanken i Finland. I går ordnades promenader både i Mariehamn och i Godby för att samla pengar till kvinnobanksfonden som administreras av Kyrkans utlandshjälp.

– Det är första gången vi går i Godby. Det är ett litet firande av våra första fem år, säger Ulla Boman som varit med från starten.

Deltagarna betalade 30 euro till fonden för sin medverkan i marschen som ordnades på många håll. Pengarna kan sökas av kvinnor som vill förbättra sina och sina barns levnadsförhållanden och försörjning, och ofta handlar det om att börja från början med att kvinnorna lär sig läsa, skriva, räkna och spara pengar för att driva ett eget företag.

– I dag har Kvinnobanken projekt i tre världsdelar och åtta olika länder. Det viktiga är att kvinnorna är med från start och besluter själva om vad de vill satsa på för yrke. Det är alltså inget som styrs uppifrån.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!