DELA
Foto: Tim Mossholder
Kvinnliga politiker i lagting eller regering är i hög utsträckning utsatta för både direkta hot, kränkande bemötande och negativ maktutövning.

Stor Åsubenkät visar: Kvinnliga politiker utsätts ofta för direkta hot

Kvinnliga lagtingspolitiker och ministrar är nästan tre gånger mer utsatta för hot, hat och kränkningar på sociala medier än manliga dito. Kvinnliga politiker upplever också överlag att det ställs hårdare krav på dem än på de manliga kollegorna.