DELA
Foto: Tim Mossholder
Kvinnliga politiker i lagting eller regering är i hög utsträckning utsatta för både direkta hot, kränkande bemötande och negativ maktutövning.

Stor Åsubenkät visar: Kvinnliga politiker utsätts ofta för direkta hot