DELA
Foto: Jonas EdsvikViveka Eriksson

Kvinnliga politiker hotas oftare

Nyans kartläggning visar att kvinnliga politiker på Åland utsetts för hot i större utsträckning än sina manliga kolleger.
I veckan berättade Nya Åland att nuvarande kansliminister Nina Fellman (S) fått nya, anonyma, dödshot. Nyan ville ta reda på hur vanligt det är att politiker på Åland blir hotade.

Därför skickade vi ett mejl till samtliga ledamöter i lagtinget och landskapsregeringen med frågan om de har blivit hotade och hur hoten tog sig uttryck. 32 av 37 politiker svarade på förfrågan.

Majoriteten, 21 stycken, har inte blivit hotade. Nio stycken politiker uppger däremot att de har blivit hotade, sex av de är kvinnor och tre är män.

Kännetecknande för dessa kvinnor är att de är högt profilerade. Kvinnorna finns i alla partier och hoten har kommit per mejl, sms, telefon, sociala medier och brev. Vissa har också fått ta emot hot på offentliga platser.

Tidigare infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) fick motta nattliga samtal i samband med att skärgårdstrafiken privatiserades.

– Jag uppmanades till exempel att inte åka färja ensam, att inte besöka vissa skärgårdskommuner, samt att man minsann visste var jag bodde, säger Thörnroos.

Lagtingets mest erfarna kvinnliga politiker Viveka Eriksson (Lib) hotades också när hon satt som lantråd. Vad hoten handlade om vill hon inte gå in på men konstaterar att det var obehagligt.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!