DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kvinna kommer inte undan statens ersättningskrav

Att överklaga en tingsrättsdom räcker inte för att slippa betala summor som förverkats till staten eller slippa betala ersättning för förlorad skatt till staten.