DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VIKTIGT JOBB Leon Pettersson samlade nyligen ihop ett gäng barn och vuxna som samlade skräp i Eckerö. Frågan är nu om frivilliga städpatruller måste ledas av en person som har gått specialkurs och hur det ska ordnas i praktiken.

Kurskrav för vårstädning

Är det sant att frivilliga som plockar skräp i vägrenarna måste ha gått kursen Vägskydd 1? Ja, är finländska Trafikverkets svar i dag.

Men det kan ändra.

Det har varit mycket ståhej kring det här i riket där byalag och andra grupper sedanurminnes tider vårstädat längs vägarna. Kommunen har tillhandahållit sopsäckar, byborna har städat och så har kommunen tagit handom de fyllda säckarna.

Men i år ställdes allt på ända. Det kom påbud från närings-, trafik- och miljöcentralen NTM att en skräpplockare i varje grupp skulle ha gått endagskurs för upp till ett par hundra euro, annars fick man vackert stanna hemma.

Efter massiva protester ändrade sig NTM-centralen och sa att kraven gäller bara för städning mot betalning, till exempel då vägmyndigheterna beställt arbete av en förening.

Det gillade inte Trafikverket i Finland som tidigare i veckan meddelade att kravet visst gäller, men först när verkets nya regelsamling ”Arbete på väg” träder i kraft den 1 juni. Kurskravet har visserligen fuunnits i många år i regelverket men nu skrivs det ut tydligt och ska alltså följas.

Nu är man tillbaka på ruta 1 igen. NTM-centralens trafikdirektör Österbotten Anders Östergård väntar på Trafikverkets slutgiltiga tolkning av rwegelverkets förhållande till talkoarbete.

– Svaret måste komma ganska snart, säger han.

”Vi fixar det”

Landskapets vägunderhållschef Björn Ekblom utgår från att regelverket så småningom kommer att gälla också på Åland. men han ser det hela som en praktisk fråga åtminstone under en övergångsperiod.

– De som tänker vårstäda kan meddela oss så kan vi ta på oss skyltansvaret och se till att utbildade gubbar hjälper till.

Han tycker att det är ”lite överkurs” med utbildning för frivilligarbetare, men i och med att det blir tvingande regel på fastlandet måste Åland också fundera på samma sak.

Om regeln leder till att folk slutar plocka skräp blir det bekymmersamt, säger han.

– Det är otroligt viktigt att frivilliga fortsätter städa.