DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KLART RESULTAT Sittande ordförande Håkan Clemes fick ett överväldigande stöd från de 223 medlemmarna som deltog i golfklubbens höstmöte. advokat Daniel Widman (bilden) ledde mötet och omröstningen.

Kuppen föll – på eget grepp

Efter ett par månaders bråkande, smutskastande och intrigerande kunde Ålands Golfklubb i går välja en styrelse för 2016. Med överväldigande majoritet valdes Håkan Clemes om som ordförande när det tidigare ajournerade höstmötet återupptogs.
223 medlemmar, runt fem gånger så många som brukar dyka upp på klubbens möten, intog Smakbyn. Många för att stödja den sittande styrelsen, men säkert också många för att se vem utmanaren, Andreas Gustafsson, faktiskt var.

Under de senaste veckorna har många av de inblandade varit fjärran för den gentlemannamässighet som normalt betecknar golfen. Ryktesspridningen har varit omfattande, och få var nog de medlemmar som på allvar kände till vad utmanarna ville göra med golfklubben.

Det har ryktats om att man ville sparka både klubbchef och banchef, att bryta samarbetet med den omtyckte huvudinstruktören Chris Waldron och utveckla banan och anläggningen till en mästerskapsanläggning.

Inte heller på mötet framgick med tydlighet vad Andreas Gustafsson och hans förtrogna ville göra. Gustafsson presenterade sig själv främst som ledare, och pratade mycket om att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. De konkreta åtgärderna uteblev dock.

Å andra sidan fick vi som bevistade mötet inte heller veta vad Håkan Clemes planer bestod i, man får anta att sittande styrelse därtill tyckte att tidigare meddelanden om utveckling räcker.

Advokat Daniel Widman var inkallad för att leda det förväntat stormiga mötet, och gjorde det med fast hand. Man kunde dock ha önskat att de båda ordförandekandidaterna fått vara tydligare med sina visioner, kanske till och med att de kunde utstått en utfrågning från medlemmarna.

I stället blev det ytterligare lite smutskastning innan Clemes kunde väljas med i runda slängar tre fjärdedelar av de 223 rösterna.

Att utmana en sittande ordförande med ett brett kontaktnät är inte lätt. Är utmanare dessutom okänd för flertalet av medlemmarna är det i princip omöjligt. Det var därför Gustafsson försökte ta höstmötet med överraskning och kuppa. Men kuppförsöket misslyckades eftersom mötet avbröts, och en kupp som drar ut på tiden är dömd att misslyckas.

Men mest av allt kan man tycka att Gustafsson föll på eget grepp. För om man ställer upp till val med en agenda som till stor del går ut på större öppenhet i klubben, då duger det inte att vägra meddela huruvida man faktiskt kandiderar ens dagarna före mötet.

Valberedningens förslag vann alltså, och Håkan Clemes styr ÅGK i ytterligare ett år. Men bråket kan faktiskt göra klubben gott. Nu blir fokus på hur styrelsen sköter sitt uppdrag, medlemmarna kommer att kräva mer av de förtroendevalda. Hur styrelsen hanterar den pressen kommer att vara avgörande för hur denna viktiga del av turismåland ska klara sig i konkurrensen framöver.

Ekonomin, uppgraderingen av banorna och personalens situation är alla frågor som nu lyfts fram i rampljuset av utmanarna. När det gäller det sistnämnda varslade styrelsen om uppsägningar av en tredjedel av personalen. Det har förekommit opposition mot ledningen bland personalen, man får hoppas att förhandlingarna kring nedskärningar inte innebär en utrensning av ”oliktänkande” i personalkåren.

ÅGK , liksom alla andra föreningar och företag, mår bra av en intern debatt om verksamheten både bland personalen och medlemmarna. Förhoppningsvis kan golfklubben nu lägga skyttegravskriget bakom sig och i god anda ta sig an de utmaningar som finns.