DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nämnd begär 60.000 extra för närvårdare på Trobergshemmet

Stadens socialnämnd föreslår en utökad budgetram för att behålla den närvårdartjänst på Trobergshemmet som är indragningshotad.

– Vi anhåller om att öka ramen med 60 000 euro för att bibehålla den nattpersonal som nu finns, säger socialnämndens ordförande Ulf-Peter Westmark (Lib).
Förslaget lades fram av Martin Nilsson (S). Ulf-Peter Westmark och Clas Öfverström (M) reserverade sig mot beslutet.
– Vi tror inte att vi kan få en utökad ram, säger Ulf-Peter Westmark.
Om de extra medlen inte beviljas vill nämnden att en utvärdering görs i slutet av nästa år om hur nattpassen med en närvårdare mindre har fungerat.
Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen.