DELA

Kumlingebonde får ha kvar djuren

Kumlingebonden Måns Sjölund får behålla sina kor. Åbo hovrätt har upphävt det djurhållningsförbud som tingsrätten tidigare utfärdat, men domen om djurskyddsbrott står fast.
Turerna kring Måns Sjölunds gård i Kumlinge har pågått under många år. 2009 inspekterades gården av ÅMHM som konstaterade flera brister, bland annat uppfyllde inte gödselanläggningen myndighetens krav och att ligghall saknades för de djur som gick utomhus.

Trots flera uppföljande inspektioner och hot om vite åtgärdades inte bristerna och 2014 beslutade ÅMHM om ett vite på 40 000 euro. Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen som i höstas sänkte det till 21 000 euro.

Efter en polisanmälan hamnade ärendet också i Ålands tingsrätt där Sjölund dömdes för djurskyddsbrott och miljöbrott till 50 dagsböter och två års förbud att hålla nötkreatur. Korna skulle förverkas till staten. Ett par veckor senare avbröt hovrätten verkställigheten av tingsrättens dom och Sjölund kunde tills vidare behålla de djur han inte redan gjort sig av med.

I fredags beslutade hovrätten så att rivit upp djurhållningsförbudet helt. Motiveringen är att det inte visats att djuren skulle ha åsamkats några konkreta skador, tvärtom har de av veterinärer beskrivits som friska och i gott hull.

Även bötesstraffet ändras av hovrätten då det bedöms som oskäligt med tanke på de viten på 21 000 euro han redan ålagts att betala.