DELA

Kumlinge välkomnar två barnfamiljer

KUMLINGE. Tidigast i februari kommer två flyktingfamiljer. Kommunen har meddelat migrationsverket att den helst tar emot familjer med dagisbarn.

Detta skrivs i ett brev till alla Kumlingebor som kommunstyrelsen delat ut på ett informationsmöte.

När kommunen nu gjort färdigt renoveringen av Annagården måste lånet betalas av och samtidigt ska det sparas pengar till kommande år. För att kunna göra det har det i budgeten för 2017 både sparats på kostnader och ökats på intäkter.

Intäkterna höjs bland annat genom att öka bygglovsavgifter och att införa fastighetsskatt på fast boende.

Inbesparingar på kostnader är främst personalkostnader. (ka-f)