DELA
Foto: Julia Johansson

Kumlinge ryter till om bokningsregler

Kumlinge kommunstyrelse är missnöjda med de förändrade avbokningsreglerna. Man vill se en ändring tillbaka till två timmar före avgång. Annars vill man ha möte med regeringen.
– Kommunstyrelsen har uppfattningen att det är det undermåliga bokningssystemet som leder till problem med outnyttjade platser snarare än skärgårdsbornas om- och avbokningar. Exempelvis är det ett problem att avbokad tung trafik inte omedelbart syns som tillgänglig i onlinebokningen, skriver Kumlingestyrelsen i ett brev till landskapet.

Man är upprörd över att skärgårdskommunerna inte inkluderats i diskussionen.

– Kommunstyrelsen anser att avbokningstiden för skärgårdsbor måste ändras tillbaka till två timmar före avgång. Listan på anledningar för skärgårdsbor att boka om eller avboka med kort varsel kan göras lång. Inställda möten, sjukdom, oförutsedda behov att åka tidigare eller senare än planerat etcetera.

Om det inte är möjligt för landskapsregeringen att ändra tillbaka till två timmar önskar kommunen träffa landskapsregeringen och föra fram sina åsikter och diskutera alternativa lösningar.

Kommunstyrelsen anser också att prissättningen på personliga kort måste ses över.

– Tanken med ett personligt kort är att underlätta vardagen för skärgårdsbor, och med den beslutade prissättningen blir det så pass mycket dyrare att få kommer att kunna utnyttja möjligheten.

Man föreslår en modell där man köper ett personkort för 100 euro i grundkostnad och sedan kunde lägga till ytterligare fordon till sitt kort för 50 euro per fordon.

– På så vis upprätthålls systemet att den som vill använda fler fordon också betalar en något högre avgift.