DELA
Foto: Ann-Christin Schåman

Kumlinge-nej till reformförslaget

En kommunreform kan vara bra för skärgården. Men som förslaget ser ut nu kan det inte accepteras.

Det tycker Kumlinges politiska ledning.
Kommunen har gett sitt svar i remissrundan om förslaget till ny kommunindelning på Åland.

Kommundirektören Christian Dreyer, styrelseordföranden Gun-Mari Lindholm och fullmäktiges viceordförande Mia Hanström understryker bland annat:

En enda skärgårdskommun är ingen bra lösning om inte trafiken utökas med nya linjedragningar och tätare turer.

Ett mål med reformen är att arbetsmarknadsregioner och kommuner ska närma sig varandra. Men om man ska kunna bo i Kökar och arbeta i Brändö krävs drastiska ändringar i infrastrukturen.

Någon akut kris råder inte i Kumlinge. Kommunen har den bästa försörjningskvoten av skärgårdskommunerna, god ekonomi och relativt sett ett ökande antal unga familjer.

Läs mer i fredagens Nya Åland!