DELA
Foto: Jessika Olofsson

Kumlinge kyrka behöver dräneras

S:ta Anna kyrka i Kumlinge behöver dräneras.
Det konstaterar landskapets kulturbyrå efter en besiktning och uppmanar Brändö-Kumlinge församling att lämna in en färdigställd plan samt ritningar och tidtabell för
dräneringsarbetena.

Detta krävs för att man ska kunna beräkna omfattningen av den arkeologiska arbetsinsatsen och kostnaden för denna samt hur den ska fördelas.

Om församlingen väljer att installera stup- och hängrännor kan kyrkans ålderdomliga utseende påverkas avsevärt och då krävs ett utlåtande även från Museiverket.

Brändö-Kumlinge församling är också intresserad av att restaurera grindstolparna vid kyrkogården vid S:t Jakobs kyrka i Brändö. Detta välkomnas av kulturbyrån eftersom stolparna utgör en fara på grund av rasrisk i dag.

Byrån konstaterar dock att eventuella grävningsarbeten behöver övervakas arkeologiskt och att Museiverket måste kontaktas om stolparna ska tas bort.