DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kumlinge kan ta emot två flyktingfamiljer

Ett enhälligt kommunfullmäktige i Kumlinge vill välkomnar två flyktingfamiljer till kommunen.
En eller två barnfamiljer på sammanlagt tio personer. Det bestämde Kumlinge kommunfullmäktige under gårdagens möte att kommunen kan ta emot.

– Också Kumlinge ska hjälpa till när människor är behov av hjälp. Vår lilla kommun Kumlinge behöver ha flera invånare. Utöver det humanistiska perspektivet är det det är en av orsakerna till att mottagandet är intressant för kommunen, säger kommunfullmäktiges ordförande Mats Perämaa.

Staten står för lejonparten av kostnaderna för flyktingmottagandet. Men vissa resurser tror Perämaa ändå att kommunen behöver använda för en flyktingsamrodnare för att familjerna ska få hjälp när de kommit till Kumlinge. Enligt Perämaa är kommunen också intresserad av att samarbeta med andra kommuner i frågan.

– Går det att hitta samtjänster med flyktingsamordnare är det att föredra.

Kumlinges kommunstyrelse har arrangerat två möten för kommuninvånarna och enligt Perämaa var majoriteten av besökarna på mötet positivt inställda till att kommunen tar emot flyktingar.

Kommunstyrelsen hade tidigare föreslagit att maxantalet per familj skulle vara sex personer.

– Vi diskuterade hur en familj kan tänkas se ut och vi tyckte att det lät rimligt med två familjer på sex till tio personer.

Nästa steg är att kommunstyrelsen tecknar ett avtal med NTM-centralen. Hur och när familjerna kan komma till kommunen avgörs efter att avtalet är undertecknat.

Rättelse: i onsdagens papperstidning står det felaktigt att kommunen kan ta emot 20 personer. Det är fel. Den rätta siffran är 1-2 familjer som sammanlagt består av tio personer. 

Annica Lindström