DELA
Foto: Julia Johansson

Kumlinge bryter skärgårdstrend

Ålands befolkning fortsätter öka.

Men i skärgården är Kumlinge den enda kommunen som fått fler invånare.
Befolkningen ökade med 218 personer det andra kvartalet 2017, framgår det av den preliminära kvartalsstatistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. Under första halvåret är ökningen 244 personer. Sammanlagt bodde det 29 458 personer på Åland den 30 juni.

Invånarantalet har hittills i år stigit med 120 i Mariehamn och 155 på landsbygden, varav Jomala står för hälften. I skärgården har folkmängden däremot minskat med 31 personer.

Det föddes 76 barn under andra kvartalet och 144 under första och andra kvartalet tillsammans, ett tiotal färre än 2016. Antalet avlidna minskade ännu mera. Andra kvartalet var de 47 och första halvåret 95, vilket kan jämföras med 158 motsvarande period i fjol.

I Mariehamn och på landsbygden beror det ökade invånarantalet såväl under det andra kvartalet som under det första halvåret på både födelse- och flyttningsöverskott. Skärgårdens minskning orsakades av underskott både när det gäller nativiteten och flyttningen. På landsbygden har folkmängden ökat i alla kommuner utom Geta och Sund, medan Kumlinge är den enda skärgårdskommun som har fått flera invånare sedan årets början.

Läs mer i fredagens Nya Åland!