DELA

Kulturmiljö bör utredas

Hela kulturmiljön och det arkeologiska kulturarvet på före detta sjöbevakningsstationen Enskär och intilliggande ön Heligman väster om Eckerö borde inventeras anser landskapets kulturbyrå.

Inventeringen skulle gälla såväl den gamla lotsstugan på Heligman som övriga befintliga fastigheter.

Kulturbyrån skriver i ett utlåtande till landskapets fastighetsverk att all planering av vård och underhåll, markanvändning fastighetsskötsel på öarna ska grundas på de regler som gäller för Signilskär-Märkets naturreservat.

En försäljning av fastigheten har diskuterats i lagtinget. (tt-s)