DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kulturdelegationen: inget lagstöd för att sluta bevilja bidrag