DELA

KST borde omfatta äldreomsorgen

Under den senaste tiden har media rapporterat om uppdaterad statistik gällande befolkningsutvecklingen på Åland. Skärgården går sitt öde till mötes genom en fortsatt avfolkning medan centralorterna växer så det knakar. I randområdena är den äldre befolkningens ökande andel påtaglig vilket är utmanande ur många perspektiv betraktat. Hur kommer den kommande kommunindelningen att säkra en likabehandling av de äldre som behöver omsorg och sjukvård? KST-reformen är välkommen inte minst för de resurssvaga kommunerna. Skärgården hör hit. ÅHS-reformen på 90-talet var lyckad. Så lyckad att riket nu kopierar den 30 år senare. För min del skulle KST-reformen även ha fått omfatta äldreomsorgen. Demokratin och likabehandlingsprincipen oavsett boningsort måste gälla. Det finns dessutom en gråzon där människor befinner sig någonstans mellan sjukvård och äldreomsorg och klientens situation blir en definitionsfråga.

Det ska vara möjligt att få åldras i sin hemmiljö så långt det bara är ändamålsenligt. Många uppnår en hög ålder bland annat genom aktiv friskvård och kan bo kvar i sin hemmiljö längre än förut, vilket är positivt. Hur kan vi garantera att de äldre, de som varit med och byggt upp vår välfärd, får den vård och omsorg i närheten av sin hemort när kommunindelningskartan ritas om i framtiden? Risken är att ekonomiskt svaga kommuner kommer att välja ojämlika lösningar på grund av brist på utbyggd service och brist på behörig personal. I framtiden kommer behovet av utbildade närvårdare ytterligare att öka liksom behovet av sjukvårdare.

Infrastrukturen, de framtida trafiklösningarna, måste möjliggöra ett effektiviserat flöde av arbetskraft, kompetens och tjänster ut till randområdena för att trygga den välfärd som byggts upp för de äldsta invånarna. Framtiden är redan här.

RAINER JUSLIN (Lib)