DELA
Foto: Stefan Öhberg
Det finns ett utkast till budget för Kommunerans socialtjänst KST för nästa år. Organisationen behöver mer pengar, knappa 2 miljoner euro, enligt utkastet. Just nu behandlas budgeten i styrelsen, som väntas godkänna en budget i slutet av månaden.

KST behöver mer pengar

KST:s förvaltning vill ha mer pengar, 1,78 miljoner euro mera, till nästa års verksamhet i jämförelse med i år. Men tidigare års kostnadsutveckling för socialservicen har saktat ner, menar Katarina Dahlman.