DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kritiskt svar om nya alkohollagen

Landskapsregeringen säger än en gång nej tack till att starköl och så kallad alkoläsk ska få säljas i matbutikerna. I ett utlåtande över rikets förslag till ny alkohollag till riksdagens social- och hälsovårdsutskott konstaterar minister Wille Valve (MSÅ) att de negativa konsekvenser ökad tillgänglighet skulle ha speciellt för unga aktualiserar frågan om behörighetsfördelningen mellan Åland och riket.

– Förslaget bedöms sammantaget inte vara i överensstämmelse med det övergripande syfte som framgår av paragraf 1 att minska konsumtionen av alkoholhaltiga ämnen och förebygga negativa effekter för brukare, övriga samt för samhället som helhet.

Regeringen lyfter också andra problem som oklarheter i tillsynsfrågor och att lagförslaget kräver att också Åland reviderar sin lag för att inte dubbla regelverk ska gälla.