DELA
Foto: Ida K Jansson

Kritiken mot Ålandsvägen i nämnden

Kantstenarna, trottoarplattorna och tjärasfalten från ombyggnaden av Ålandsvägen tas igen upp på infrastrukturnämndens möte på tisdag.

Nu har projektchefen gett svar på kritiken mot ombyggnaden.
Ombyggnaden av Ålandsvägen kritiserades för för höga kostnader på fyra punkter: kantstenarna, trottoarplattorna, hanteringen av ytbeläggningen och sprängningar.

Gällande kantstenarna konstateras det i projektchefens beredning att det är svårt att definiera utseende och kvalitet och att de stenar som levererats har varierat i ytstruktur och färg, men de stenar som monterats har motsvarat kravspecifikationen. Enligt beredningen finns det därför ingen grund för ekonomisk kompensation.

De trottoarplattor som använts har varit tunnare. Det här har reglerats i enlighet med tillverkarens prislista.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har gett ett utlåtande om hanteringen av tjärasfalten. Myndigheten har inget att anmärka på omhändertagandet av den uppbrutna asfalten från etapp 2 av ombyggnaden av Ålandsvägen.

Läs mer i måndagens Nya Åland!