DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kritik mot planerat skydd på centrummöte

– Idag bor det cirka 400 personer i centrum. Med den här planen kan det bli 1 200–1 500 personer, sa stadsarkitekt Sirkka Wegelius när förslaget till ny centrumplan presenterades för allmänheten på biblioteket igår kväll.
Ett 30-tal personer hade mött upp för att höra stadsarkitekten och stadsstyrelsens ordförande Tage Silander informera om förslaget till ny delgeneralplan för centrum. Stadsarkitekten sa i sin presentation att målet varit att skapa en delgeneralplan som möjliggör tillväxt och ger tydliga ramar, och som inte minst ökar boendet i centrum.

– Idag bor det cirka 400 personer i centrum. Med den här planen kan det blir 1 200–1 500 personer, sa hon.

Hon var dock tveksam till höga hus, även om önskemål har funnits på hus på upp till åtta våningar.

– Höga punkthus är inte passliga i centrum. De kastar långa skuggor.

En längre och lägre fastighet ger mer kontakt med gatan och därmed mer liv åt staden, enligt stadsarkitekten. Hon påpekade vidare att det är på östra sidan av Torggatan som de flesta skyddsvärda husen finns, och deras småskalighet gör det omöjligt att bygga högt där. Tomterna på västra sidan om Torggatan är däremot större och ger på vissa stället utrymme att bygga upp till sex våningar.

Kritik från fastighetsägare

Dennis Jansson, ägare av flera fastigheter vid Kaptensgatan, kritiserade vid frågestunden skyddet av de fastigheter som ägs av honom och hans kompanjon Markus Sundman.

– Varför tog ni med de här husen när ni vet att de ska rivas?

– Kaptensgatan är en viktig miljö, svarade Sirkka Wegelius, och menade att det finns våningsyta att utnyttja på tomterna.

– Vi försöker göra det som lagen kräver, alltså bevara kulturvärden.