DELA
Foto: Mårten Arvidsson

”Kritik mot Mise obefogad”

Billigare och bättre för miljön.

Det är Mises mål med det nya sophanteringssystemet. Ingenting annat.
Nya Åland skrev förra veckan att Mise inför ett nytt system nästa år där bara de tunnor som har fyra eller åtta fack kommer att godkännas i framtiden.

Nyheten har väckt starka reaktioner och Mise har fått kritik både i samtal till redaktionen och i insändare. I en insändare i gårdagens tidning hade signaturen ”Mycket missnöjd familj i Mariehamn” räknat ut att deras kostnader kommer att stiga med minst 200 euro årligen då det nya systemet träder i kraft. Mise anklagas för att vara en diktatur som vill öka klirret i sin egen kassa genom att sko sig på den enskilda människan.

– Absolut inte, säger Mises verksamhetsledare, miljöingenjör Sofie Dahlsten.

Enligt henne är inte bara kritiken mot Mise obefogad, insändaren innehåller också direkta fel eftersom prisexemplen är räknade utgående från Renhållningens prislista i dag.

– Vi ska ju upphandla transporterna, ingen vet ännu vilka bud vi får eller vilka priser som kommer att gälla nästa år. Politikernas mål och förhoppning är att det nya systemet ska bli betydligt billigare och samtidigt innebära förbättringar för miljön.

Med det nya enhetliga systemet kommer vissa av dagens sopbilstyper att bli onödiga. Det för inte bara med sig mindre kostnader för transporterna utan också betydligt färre bilar ute på vägarna.

I och med att Mise upphandlar transporttjänster för flera år garderar sig kommunalförbundet samtidigt mot oväntade prishöjningar. I dag är man helt i den privata marknadens händer.

– Valmöjligheterna för de enskilda hushållen minskar, visst. Men man måste komma ihåg att valmöjligheter betyder fler bilar vilket i sin tur betyder dyrare transporter och ökade kostnader för kunderna. Så i stället minskar vi på transporterna, minskar klimatpåverkan på miljön och kan göra det billigare för hushållen.