DELA
Foto: Ralf Carlsson

Kritik mot den nya skogsbruksplanen

Prioriteringarna i skogsbruksplanen är föråldrade.

Kulturbyrån betonar att andra värden än produktion är minst lika viktiga i dagens samhälle.
Landskapsregeringens förslag till ny skogsbruksplan har varit på remissrunda och nu har också kulturbyrån sagt sitt.

Byrån är kritisk till att man i planens målsättning prioriterar primärproduktion medan naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård och friluftsliv får spela en sekundär roll.

– Det ”hållbara nyttjandet av skogsmarkens virkesproducerande förmåga” bör inte prioriteras före ”beaktandet av den biologiska mångfalden och skogens mångsidiga nyttjande”, skriver kulturbyrån i sitt utlåtande.

De principer som har använts som underlag för prioriteringen är, enligt byrån, föråldrade. Det värde skogen innebär för ekotjänster, biologisk mångfald, kulturvård, rekreation och turism kan inte bara jämställas med produktionsvärdet utan till och med vara större.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!