DELA

Kritik i lagtinget mot avgiftsbeslut

Budgeten innehåller ett flertal små poster men inte de större och principiella ändringarna av skärgårdstrafikens årsavgifter och Vårdö Hummelviks hamnstatus. Det konstaterar Roger Nordlund (C) som tycker att de frågorna kunde ha behandlats också i lagtinget innan de klubbades.

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) hänvisar till att det alltid har varit regeringens sak att besluta om avgifterna. Han betonar också att de ändringar som görs nu dels är små och dels täpper till kryphål i biljettsystemet som har missbrukats.

Lagtinget inledde i går budgetdebatten som avslutas på måndag med omröstningar. Budgetförslaget för 2017 har granskats av finans- och näringsutskottet som anser att det ska godkännas utan ändringar. Utskottet förkastar oppositionens samtliga 48 budgetmotioner vilket har lett till flera reservationer. (tt-s)