DELA
Foto: <07_Bildrubrik>KALLDUSCH Den 20 november berättade Nya Åland att regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutat om en rad åtgärder som Åland måste vidta senast den 1 februari 2016 för att få del av det produktionsstöd till vindkraften som staten delvis betalar. Något som kom som en fullständig överraskning för landskapsregeringen.

Krismöte på fredag om vindkraftsstödet

Ålands högsta politiska ledning åker till Helsingfors på fredag för en ny diskussion med höga regeringspolitiker om vindkraftsstödet.
I går fattade landskapsregeringen i plenum beslutet att skicka ett brev till arbets- och näringsministeriet och anhålla om ett möte om det ändrade läget för statens medverkan i stödet till ny åländsk vindkraft.

– Mötet kommer att hållas på fredag under ledning av Ålandsministern Anne Berner, berättar miljö- och näringsminister Camilla Gunell som är en av dem som deltar.

I det brev som skickades i går tar landskapsregeringen upp de nya riktlinjer för stödet som regeringens finanspolitiska ministerutskott fattat utan förvarning och utan föregående förhandlingar – och som i praktiken leder till att mångmiljonstödet går Åland förbi.

– Vi påtalade vikten av att vi tar upp frågan på politisk nivå tillsammans med den finländska regeringen och att vi kommer till ett slutavgörande, säger Camilla Gunell.

För två år sedan ingick finanspolitiska utskottet och landskapet Åland en överenskommelse om att statligt stöd skulle betalas ut för ny åländsk vindkraft förutsatt att vissa villkor, som ny lagstiftning, uppfylldes.

Allt detta har nu fullgjorts – men den 18 november kom en kalldusch från samma finanspolitiska utskott som nu tog en helt ny ställning i form av nya riktlinjer.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!