DELA

Kremering ersätts för mariehamnare

Kyrkorådet beslutar att följande avgifter gäller inom begravningsväsendet år 2016:

Medlem av evangeliska lutherska kyrkan, oberoende av församling, betalar ingen hyra för begravningskapellet vid jordfästning eller minnesstund. Av en icke-medlem i kyrkan, begärs avgiften 120 euro.

Grävavgift vid kistbegravning är för mariehamnare 50 procent av fullt pris, det vill säga 284,40 euro, vilket är någon mer än i fjol. Personer med annan hemort än Mariehamn betalar 568,80 mot 549,50 euro i fjol.

Kremeringsbidraget för personer med hemort Mariehamn förblir 700 euro. (ka-f)