DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MINSKAD PERSONAL Om den nya utlänningslagen går igenom försvinner en tjänst vid Ålands polismyndighet.

Kräver smidig service på svenska

Landskapsregeringen betonar service på svenska och tillgänglighet för personer på Åland att hantera tillståndsärenden i sitt yttrande över förslaget till ny utlänningslag och andra rikslagar som har samband med den i Finland.
I förslaget ska Migrationsverket ta över vissa uppgifter som utförts av Polisen och Gränsbevakningen, bland annat blir Migrationsverket den enda tillståndsmyndighet när det gäller utlänningars uppehållsrätt och medborgarskap.

I dagsläget går cirka 35 veckotimmar vid Ålands polismyndighet åt till att sköta Migrationsverkets uppgifter. För Ålands polismyndighets del innebär troligen den ändrade lagen att en tjänst som är knuten till tillståndssidan indragen.

Om en riksmyndighet inte längre är verksam på Åland ska landskapregeringen höras skilt enligt självstyrelselagen. Den situationen uppstår i och med att man drar in en inrättning eller ett fast arbetsställe vid statens lokalförvaltning i landskapet och diskussionen bör inledas snarast, betonar landskapsregeringen.

De EU-medborgare eller inflyttare som kommer från ett land utanför EU och som behöver hjälp med tillståndsärenden måste kanske i fortsättningen vända sig till Åbo. Det ställer sig landskapsregeringen kritisk till.

– Tillståndsförfarandet blir orimligt tidskrävande och komplicerat för sökandena vilket kan innebära negativa konsekvenser för den viktiga inflyttningen till landskapet, skriver landskapsregeringen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!