DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kräver omedelbart stopp för dockbygget

Jerker Örjans vänder sig nu till Konkurrensverket för att få stopp på bygget av Pommerns docka.

Orsaken är att upphandlingen enligt honom inte har gjorts på korrekt sätt.
Jerker Örjans konstaterar i anmälan till Konkurrensverket att Mariehamns stad, trots två besvär i Ålands förvaltningsdomstol, har beslutat att fortsätta projektet och att staden har undertecknat kontraktet med den entreprenör som vann upphandlingen.

Därför ber han att konsumentombudsmannen omedelbart förbjuder att upphandlingen fortsätter och att dockbygget stoppas tills upphandlingens laglighet har konstaterats. Anmälan lämnades in i går.

Han har noterat att också privatpersoner kan vända sig till Konkurrensverket med frågor som rör åsidosättande av konkurrensen vid kommunal upphandling.

Han skriver i sin anmälan att det sätt som upphandlingen gjordes på strider mot lagen om upphandling och koncession och att den entreprenör som staden slutligen valde offererade en konstruktion som praktiskt och principiellt är en helt annan än den som beskrivs i anbudsförfrågan och i de ritningar som ingår i den.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!