DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>MÅNGA PAPPER Ålandskompostens grannar i Sund fortsätter kampen mot landskapsregeringen. Vid det här laget har det blivit en försvarlig hög med handlingar. Nu kräver grannarna ett svar av näringsminister Camilla Gunell.

Kräver ministersvar om Ålandskomposten

Grannar till Ålandskomposten i Sund kräver svar på sina frågor om smittskyddet av näringsminister Camilla Gunell senast inkommande måndag.

Om svaret inte kommer överväger de andra åtgärder.
Brevet skickades förra veckan av grannarna Benny Klingbergs och Torsten Mattssons advokat, vicehäradshövding Bertil Zetter. Han påpekar att stora mängder animaliska biprodukter – alltså slaktavfall och annat – hanteras vid kompostanläggningen i Gunnarsby trots att hanteringen enligt grannarna inte uppfyller de krav som ställs i EG:s förordning.

Landskapsregeringen beviljade tillstånd för hantering av animaliskt avfall hösten 2011 på villkor att kraven i förordningen uppfylls.

Zetter skriver vidare att myndigheterna har vidtagit endast få och sporadiska tillsynsåtgärder och att den olagliga hanteringen har pågått under lång tid.

Han noterar att riksdagens justitieombudsman i december i fjol konstaterat att bristerna i hanteringen av animaliska biprodukter har funnits länge vid anläggningen och att situationen verkar ha blivit bestående. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin ansåg att landskapsregeringen borde ha rett ut om man borde ha vidtagit andra åtgärder än man gjort.

Läs mer i pappaerstidningen eller e-Nyan!