DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>HALL? Ett av villkoren i det nya tillståndet är att avfallet ska omlastas och blandas i en mottagningshall, men en sådan hall finns ännu inte på kompostanläggningen i Gunnarsby.

Krav på hall och luktfilter i nya komposttillståndet

Större utsläpp av kväve och fosfor tillåts från anläggningen men chipspotatis får inte längre komposteras i öppna strängar.

Det är i korthet de förändringar som ingår i ÅMHM:s nya miljötillstånd för Ålandskomposten fram till 2021.

Ålandskomposten Ab och Delfendals Kom Ab, som bedriver komposteringsverksamhet på ett gemensamt område i Sund Gunnarsby sedan tio år tillbaka, fick nyligen ett förnyat miljötillstånd efter att det tidigare gick ut redan 2011. Tillståndet för båda bolagen gäller tills vidare och ska revideras om fem år.

Miljöinspektör Erica Sjöström på ÅMHM har handlagt ärendet.

Vad hände med den senaste tillståndsansökan från hösten 2015 som byggde på en ny kompostmetod i slutna trummor? Den var ju utställd som en ansökan och kommenterades av berörda?

– Vi har ansett att det var en komplettering till de tidigare ansökningarna.

Miljötillstånd har nu getts för en sluten komposteringsanläggning. Hur definieras ”sluten”?

– Det är samma formulering som i det tidigare tillståndet.

Enligt ett av villkoren i det nya tillståndet ska avfallet omlastas och blandas i en mottagningshall. Men någon sådan finns ju inte?

– En sådan hall ska finnas och om den inte finns ska verksamhetsutövaren uppföra den. ÅMHM ställer inget krav på luktreducerande filter eftersom avfallet ska hanteras i en mottagningshall.