DELA

Krav från Löfström: Klumpsumman måste öka

I riksdagens budgetdebatt igår lyfte den åländske riksdagsledamoten Mats Löfström frågan om att befolkningsökningen måste beaktas i Ålands klumpsumma.
– Med en sysselsättningsgrad på nästan 82 procent och en arbetslöshet på 3,3 procent, är Åland en mycket god skattebetalare. Men Åland får tillbaka 0,45 procent av statens samlade intäkter i en klumpsumma för att finansiera de uppgifter det självstyrda öriket sköter i stället för staten. Problemet är att klumpsummans nivå inte tar hänsyn till Ålands befolkningsökning eller hur mycket skatt Åland betalar till statskassan, förutom vissa direkta skatter, menar Löfström.

I sitt anförande påpekade han att dagens klumpsummesystem medför att det offentliga Åland blir ekonomiskt fattigare när Ålands befolkning växer snabbare per capita, än landet som helhet. Åland får i dagens ekonomiska system automatiskt samma klumpsumma oavsett om man är 100 personer eller 100 000 personer.

– Från åländsk sida har man aldrig begärt att hela befolkningsökningen ska beaktas i klumpsummans nivå, eftersom staten sköter uppgifter också på och för Åland. Men, en rimlig nivåhöjning, på cirka 15 miljoner euro per år, behövs för att täcka självstyrelsens offentliga servicebehov.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!