DELA

Krafttag mot fylla på nöjeskryssningar

Stockholmspolisen tar krafttag mot alkoholserveringen på svenskflaggade fartyg. Nu efterlyser man en lagändring.

– En liknande lag finns redan i Finland och i Estland. Vi har gett förslag på lagförändring i Sverige tidigare men ingenting har hänt, säger Olof Bratthall vid Stockholmspolisen.
Den senaste tidens rapportering kring våldtäkter och brott på kryssningsfartyg som trafikerar Östersjön har väckt reaktion hos Stockholmspolisen. Nu efterlyser man en lagändring som ska göra det möjligt för polisen att utföra tillsyn av alkoholserveringen på båtarna. Både med synliga och dolda kontroller.

– En liten ändring i lagen skulle möjliggöra den här typen av kontroller. Idag är vi maktlösa så snart fartygen har lämnat kajen, säger Olof Bratthall som är ansvarig för brottsförebyggande arbete vid Stockholmspolisen.

Redan 2014 uppmärksammades luckan i den svenska lagstiftningen som hindrar svensk polis att göra tillsyn på fartyg i internationell sjöfart. Det var i samband med det tvååriga projektet Safe Baltic Cruises som skillnaden mellan ländernas lagstiftningar noterades. Bratthall var projektledare för den gemensamma satsningen vars syfte var att göra kryssningsresorna säkrare och underlätta samarbetet mellan myndigheter och rederier vid eventuella brott. Han säger att en redogörelse för projektet lämnades in 2014, men menar att någon uppföljning aldrig gjordes.

Läs mer i dagens papperstidning eller e-tidning.