DELA
Foto: Joakim Holmström

Kraftigt uppåt för Viking Line

Viking Lines rörelseresultat förbättrades kraftigt under perioden januari-september i år jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet steg från 7,7 miljoner euro i fjol till 17,5 miljoner i år.
Rederiets vd Jan Hanses säger sig vara särskilt nöjd med att försäljningen ökat, att intjäningen per passagerare förbättrats och att driftskostnaderna har varit lägre under årets tre första kvartal än under fjolårets tre första kvartal. Redan det andra kvartalet i år – perioden april, maj och juni – visade på den gynnsamma utvecklingen som fortsatte under högsäsongen som ju är årets viktigaste period.

– Den positiva utvecklingen avseende försäljning och försäljningsbidrag per passagerare höll i sig under tredje kvartalet, konstaterar han i pressutskicket.

Under årets tredje kvartal – perioden juli, augusti och september – uppgick omsättningen till knappt 154 miljoner euro (152 miljoner euro) året före och rörelseresultatet till drygt 26 miljoner (drygt 21 miljoner året före).

Under de tre första kvartalen uppgick omsättningen till nästan 381 miljoner och rörelseresultatet till 17,5 miljoner (7,7 miljoner året före).