DELA
Foto: Erkki Santamala

Kraftig nedgång i ejderstammen

Antalet ejdrar i den åländska skärgården har minskat kraftigt sen slutet av 1900-talet. Kanske från 24 000 till 7 000 häckande par.

Den slutsatsen drar forskaren Mikael Kilpi efter att landskapet räknat ejdrar.
– Vi kommer fram till en siffra på cirka 3 500 häckande par. Det är förstås inte alla på Åland men det ger oss en uppfattning om storleksordningen. Säg att det finns sex eller sjutusen kvar. Om du använder samma siffror på minskningen som till exempel i Skärgårdshavet, vilket mycket tyder på, så talar vi om en minskning från kanske 24 000 par till det här.

Det finns ingen snabb lösning för att bromsa utvecklingen, säger Mikael Kilpi.

– Men den systematiska satsningen på viltvård på Åland, att man försöker ta bort predatorer som mink och mårdhund, kommer att bli väldigt central. Och det behövs flera inventeringar. Sen blir det en avvägningsfråga om man kan ha en hållbar jakt i ett sånt scenario. Och vad tycker EU om den saken? Men det är inte min sak att bedöma.

Läs mer i Nya Åland!