DELA
Foto: <07_Bildrubrik>FÖRKASTAT FALL Ett fiskelag kan komma överens om att begränsa fisket men någon juridisk tyngd har ett sådant beslut inte. Det visar tingsrättens dom i fallet som Nyan redogjorde för förra veckan.

Kräftfiskaren bröt inte mot lagen

Ett fiskelag får inte rucka på lagstadgade fredningstider.

Det slår rätten fast och friar en kräftfiskare från misstanke om olaglig fångst.
Nya Åland rapporterade för en vecka sedan om rättegången mot en man som stod åtalad för att ha fiskat kräftor under nätter i augusti 2014 då fiskelaget kommit överens om att inte göra det.

Fiskelagets stämma hade det året beslutat att bara tillåta kräftfiske under sammanlagt fyra nätter den, det vill säga den 1, 8, 15 och 16 augusti. Beslutet ignorerades av den åtalade mannen och då medlemmar i fiskelaget för andra gången såg hans burar under en ”röd” natt gjorde de en polisanmälan. Polisen beslagtog då 14 kräftburar.

Nu visar det sig att en överenskommelse om inskränkningar i fiske under laglig tid saknar all juridisk kraft. Tingsrättens dom visar klart att det överhuvudtaget inte spelar någon roll vad man kommer överens om i en samfällighet.

Mannen beskylldes dessutom för att ha fiskat med fler än de 15 burar som fiskelaget hade kommit överens om. Tingsrätten förkastar också den delen av åtalet med motiveringen att det saknas bevis. Ingen av de tre vittnen som hördes under rättegången kunde nämligen precisera antalet burar till något mer exakt än uttalandet ”var väl 20 burar”.

Domen innebär att mannen nu får tillbaka de 14 burar som polisen tog i beslag.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!