DELA
Foto: Jonas Edsvik

Köttproducenter får mer betalt

Dahlmans höjer sina inköpspriser för nötkött. Enligt vd Johannes Dahlman görs en korrigering av nötkreaturslistan där alla djur- och kvalitetsklasser omfattas.

Prishöjningarna varierar beroende på klassificering men enligt Johannes Dahlman blir det till exempel en höjning för lägsta garanterat pris på ko med 33 procent, ko av standardklass och standardvikt höjs med 19 procent.

– De många fördelarna med åländskt kött blir allt tydligare i spåren av en internationellt sett ökande antibiotikaanvändning vid djurproduktion och följdproblematiken kring multiresistenta bakteriestammar, skriver Dahlman i ett pressmeddelande.