DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kortruttsdebatt efter medborgarinitiativ

De åtgärder som man efterlyser i medborgarinitiativet om en hållbar skärgårdstrafik är viktiga för en levande skärgård, menar Lars Häggblom (Ob), som reserverat sig mot utskottets betänkande om att förkasta initiativet.