DELA
Foto: Karta: WSP/Landskapsregeringen

Kortrutten över Gripö granskad

En hamn på västra Gripö är mest skonsamt för miljön, enligt miljökonsekvensbedömningen för västra Föglö som nu är offentlig. Bron är problemet.

I går beslöt landskapet att offentliggöra miljökonsekvensbedömningen (MKB) för kortrutten för västra delen av Föglö.

Det svenska konsultföretaget WSP Sverige AB har granskat två olika hamnlägen på Gripö nordost om Degerby, tre olika broalternativ Gripö och Degerö och olika vägdragningar både på Gripö och på Degerö. Se kartan.

Alternativet med en hamn längst norrut på Långholmsudden (1a på kartan) förordas överhuvudtaget inte i MKB:n. Naturen i området är alltför värdefull anser WSP.

Enligt konsultföretaget skulle det vara mest skonsamt för miljön att gå in för ett hamnläge (1b) på västra Gripö och välja antingen det nordligaste (2a) eller mellersta broförslaget (2b).

Sett ur ett landskaps- och kulturmiljöperspektiv skulle det sydligaste (2c) och mellersta broalternativet ge minst negativa konsekvenser.

– Degerby har en komplex karaktär där bebyggelsemiljön, vida utblickar, odlingslandskap och landskapsrum samverkar till att ge helhetsmiljön ett högt kulturhistoriskt värde, skriver WSP.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!