DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kortrutten i trafik 2022

Hösten 2021 ska två nya färjor och de nya vägarna och färjfästena på östra och västra Föglö vara klara.

Projektdirektivet för kortrutten har klubbats.
För två veckor sedan gav lagtinget grönt ljus för ett lån på 40 miljoner euro för att realisera kortruttsplanerna i södra skärgården. I går antog regeringen det direktiv där projektets alla detaljer framgår.

I höst och vinter handlar det fortfarande mest om planering. På våren görs de första upphandlingarna och nästa höst är det meningen att bygget av vägar och färjan mellan fasta Åland och Föglö ska köra i gång. Färjan mellan Föglö och Sottunga börjar enligt planen byggas våren 2019. Allt ska vara klart i slutet av 2021.

Målen med kortrutten spikas också i direktivet. Regeringen vill bland annat sänka samhällets kostnader för skärgårdstrafiken med bibehållen servicenivå, skapa större möjligheter att anpassa trafiken till säsongsvariationer och samhällsförändringar, skapa möjlighet till miljöanpassning av trafiken och skapa möjlighet till alternativa trafikslag.

Investeringskostnaderna för västra Föglö beräknas till 25,7 miljoner euro och för östra till 12,3. Dessutom tillkommer kostnader för att fram trafikplanen och för att planera upphandlingarna.