DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kortrutt och broar har projektledare

Det blir det svenska företaget Forsen ab som leder projekteringen av kortrutten över västra Föglö.

Samma företag får också det övergripande ansvaret för de 17 broar på Åland som måste förstärkas.
Arbetet med kortrutten går nu vidare i och med att landskapsregeringen tecknat ett ramavtal med företaget Forsen ab om det övergripande konsultuppdraget för projektet.

I avtalet ingår 80 000 euro för projektledning och 70 000 euro för projekteringsledning under 2017 och 2018. Summorna baserar sig på en offert från företaget.

Det blir också Forsen ab som får huvudansvaret för det så kallade brobytesprojektet. Det projektet går ut på att inom de närmaste tio åren höja lastkapaciteten på sammanlagt 17 broar så att de klarar av de tyngre landsvägstransporter som i dag är standard inom EU.

Budgeten under 2017 0ch 2018 är beräknad till cirka 250 000 euro för ledningen av det övergripande projektet och cirka 40 000 för projekteringsledning av de konsulter som ska ta fram vilka åtgärder som krävs för varje enskild bro.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!