DELA

Kortare körförbud överklagas inte

Hovrättens förkortning av körförbuden i två rattfyllerifall kastar inte omkull den strängare åländska lagstiftningen. Det anser åklagaren i det ena fallet.

– Man har tagit fasta på var det inträffat och vid vilken tidpunkt och inte enbart på alkoholhalten, säger åklagaren.
I tisdagens Nya Åland berättas om att hovrätten förkortat längden på körförbuden i två grova rattfyllerifall, och att detta även skedde för drygt en månad sedan. I motiveringen framkommer att rätten anser att omständigheterna inte var så farliga vid tillfällena att det var motiverat med så långa körförbud.

I det ena fallet motiveras det kortare straffet med att den dömda inte förorsakat någon konkret farosituation. I det andra fallet motiveras sänkningen med att det inte fanns någon övrig trafik och att brottet inträffade med moped, som är ett mindre farligt fordon. I båda fallen påpekades också att de dömda inte tidigare dömts för rattfylleri.

Åklagaren Ina Johansson, som var åklagare i det ena fallet, tänker inte överklaga hovrättens dom från i måndags.

– Domen var helt okej motiverad.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!