DELA
Foto: Jonas Edsvik

Korsningsbygge överskred budget

Ombyggnaden av korsningsområdet Storagatan-Torggatan blev betydligt dyrare än vad som ursprungligen budgeterades.

350 000 euro i budgeten blev 546 000 euro när bygget var klart.
Pengarna budgeterades inför 2016. När anbuden öppnades konstaterade stadens infrastruktursektor direkt att 350 000 euro inte skulle räcka eftersom det lägsta anbudet låg på 378 000 euro. För att äntligen få korsningen ombyggd flyttades 125 000 euro från anslaget för centrumplanering.

Slutsumman för ombygganden stannade på cirka 546 000 euro. Förklaringen till att bygget blev så pass mycket dyrare är att anslutande gatuytor främst på Storagatan, Strandgatan och också Torggatan måste byggas om mera än beräknat för att anpassas till ombyggnadsprojektets ändrade höjdprofil.

Läs mer i måndagens Nya Åland!