DELA

Kör lugnt över Lemströms bro

Bron över Lemströms kanal på Lemlandsvägen far illa då i synnerhet tunga fordon kör för fort över den. Högre hastigheter än nu tillåtna 50 kilometer i timmen inverkar negativt på brokonstruktionen.

– För att hastigheterna inte skall behöva sänkas ytterligare uppmanas man hålla fartbegränsningen, uppmanar polisen som ordnar extra övervakning vid bron under de närmaste dagarna.

– Insatsen riktas främst mot tunga fordons överhastigheter. (tt-s)