DELA
Foto: Erkki Santamala

Kontradata om skarven

Både abborre och gös har ökat trots att det finns fler skarvar.

Ny utredning går stick i stäv med tidigare uppgifter.
Sveriges lantbruksuniversitet publicerade för två veckor sedan en avhandling som visar att skarvarnas stora antal påverkar fiskpopulationen och då i synnerhet abborre, gös, gärs och karpfiskar.

Nu hävdar forskare vid Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet motsatsen: Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar.

Läs mer i Nya Åland!