DELA

Kontakterna med staten huvudsakligen på finska

Kan Åland bli centrum för all svenskspråkig statlig service i Finland?

Frågan har väckts i samband med att servicen på svenska blir allt sämre.
Landskapsregeringen är klar med den redogörelse över det självstyrelsepolitiska arbetet som man varje vår överlämnar till lagtinget. I den framgår att rikets service på svenska inte har förbättrats under det gångna året.

Regeringen konstaterar att dataprogram, dataregister och stödinformation huvudsakligen bara finns på finska och samma gäller för intern skolning. Också den dagliga kontakten i form av mejl, cirkulär och anvisningar kommer ofta bara på finska.

Regeringen beskriver situationen som bekymmersam och problematisk och då inte bara inom de egna väggarna.

Regeringen hoppas i dagsläget att de stadgar om svenskan som ska finnas i den nya självstyrelselagen ska räcka till för att förbättra situationen.

Men ur redogörelsen framgår att det finns alternativ, bland annat ett från självstyrelsepolitiska nämnden om att Åland borde bli centrum för all svenskspråkig statlig service i Finland.

Läs mer i måndagens Nya Åland!