DELA
Foto: Jonas Edsvik

Konkreta förslag om självstyrelsepolitiken

Inled arbetet med nästa självstyrelselag omedelbart då Ålandskommittén är klar, skapa ett kontaktnät i riksdagen och marknadsför näringslivet bättre.

Det var några förslag som fördes fram då lagtinget diskuterade självstyrelsepolitiska frågor.
I går var det dags för den redogörelse för aktuella självstyrelsepolitiska frågor som landskapsregeringen varje år lägga ska presentera för lagtinget.

Debatten som följde i lagtinget handlade långt om problemen med riket och de försämrade förutsättningarna för det svenska språket och mycket av det som sades har redan sagts i de debatter som förts fram under senare tid. Men det fanns också utrymme för konstruktiva nya idéer.

Harry Jansson (C) vill att man tillsätter en åländsk parlamentarisk kommitté genast då Ålandskommittén är klar med sitt arbete i slutet av april. I den nya kommittén skulle man samla alla de kunskaper som nu finns i Ålandskommittén för att dels bättre kunna följa med det fortsatta arbetet med det lagförslag som läggs fram och dels inleda förberedelserna för nästa revision.

Viveka Eriksson (Lib) konstaterade att det inte bara är viktigt att ha kontaktpersoner som har kunskap om Åland inom ministerierna utan också i riksdagen. Hon föreslår att man skulle arbeta för att skapa en ”Ålandskontakt” i varje enskilt riksdagsparti.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!